Sildenafil

Co je sildenafil citrát?

Sildenafil vyvinula farmaceutická společnost Pfizer. Je to silný látka, která se používá u mužů k léčbě erektilní dysfunkce. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5, tzv. I-PDE5 (do této skupiny patří také k tadalafil, …

Erektilní dysfunkce

DIAGNÓZA: Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce, erektilní dysfunkce, impotence. Několik výrazů pro nejčastější poruchou sexuálních funkcí. Erektilní dysfunkce je definována jako přetrvávající potíže s mužem v dosažení a udržení erekce. Skutečné dysfunkce, nebo diagnóza erektilní dysfunkce, zatímco mluvíme-li tyto problémy trvat …